کابل آنتن

کاربرد کابل کواکسیال برای مقاصدی چون انتقال فرکانس های صوتی در تلویزیون و رادیو به وفور دیده می شود. در واقع این نوع کابل، در مسافت های بلند، جهت برقراری ارتباط بین شبکه های تلفن، تلویزیونی و رادیویی مورد استفاده قرار می گیرد و در مسافت های کوتاه، برای اهدافی مانند اندازه گیری الکترونیکی به کار می رود. نوع میکرونی این کابل نیز در تجهیزات نظامی، استفاده می شود. حمل سیگنال ها از ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، به گیرنده ها نیز توسط این نوع کابل ها انجام می شود.

قیمت کابل آنتن

مواد به کار رفته در ساخت کابل کواکسیال، بر قیمت آن تاثیر می گذارد. با توجه به تنوع این کابل آنتن ، رنج قیمتی آن ها نیز متفاوت خواهد بود. آن نوع از کابل هایی که هادی آن ها از مس ساخته شده است، قیمت بالاتری نسبت به کابل هایی با هادی آلومینیومی خواهند داشت.

پلیمر به کار رفته در عایق و روکش کابل ها، بسته به کیفیت خود می تواند اختلاف قیمت در کابل ها ایجاد نماید. از آنجایی که شرکت های مختلف در زمینه ی تولید و توزیع این کابل ها، فعالیت می کنند ممکن است به منظور تنزیل قیمت کابل، از کیفیت مواد به کار رفته در ساختار آن بکاهند که این امر منجر به بروز مشکلاتی در شبکه و هم چین کاهش طول عمر آن گردد.